اسباب بازی

اسباب بازی و عروسک ؛ دو جز جدا نشدنی از کودکان !

اسباب بازی و عروسک دو وسیله مورد استفاده کودکان که باعث سرگرمی و شادی آن  ها می گردد .

در رشد و پرورش خلاقیت کودکان تاثیر فوق العاده ای دارد.  از نظر روانشناسی کودک نیاز دارد با عروسک ارتباط برقرار کند. شاید برای شما دنیای کودکانه جالب باشد. کودکان در مقابل عروسک های خودشان احساس مسولیت میکنند  با آنها صحبت می کنند. به آن ها غذا می دهند و حتی آن ها را می خوابانند . احساس اندوه و خوشحالی خود را با عروسک های خود بیان می نمایند.

عروسک های شخصیت های کارتنی به دلیل بُعد جان دادن به آن ها سبب می شود که تصور کنند عروسک صحبت های آن ها را می شنود . نکته حائز اهمیت این است که خیال میکنیم فقط کودکان باید از عروسک استفاده کنند غافل از اینکه برای شادی و دکور اتاق بزرگسالان و حتی در ماشین بزرگسالان نیز مورد استفاده قرار میگیرد .

https://omtak.ir