بطری آب

بطری آب و قمقمه ، کالایی مورد نیاز افرادی که به باشگاه های ورزشی ، سوار کاری ، کوهنوردان ، کسانی که به پیاده روی می روند می باشند . این وسیله کاربردی حتی برای کودکان و دانش آموزان بسیار مورد استفاده است . کودکان و دانش آموزان می توانند بدون نگرانی از شکستن قمقمه و ریختن آن در کیف ، آب یا آبمیوه خود را به دورن آن ریخته و به راحتی آن را حمل کنند .

منبع OT