عسل چهل گیاه

عسل چهل گیاه
تشخیص اصل عسل چهل گیاه

عسل چهل گیاه به نوعی از عسل گفته می شود که از شهد چندین گیاه به وجود می آید. این نوع عسل به دلیل خواص بالای میکروب زدایی در صنعت پزشکی بسیار استفاده می گردد.

این عسل از شهدهای زیر تشکیل شده است :

شهد گشنیز

شهد ریحان

شهد بهارنارنج

شهد بلوط

شهد عناب

شهد کنار

شهد آویشن

شهد سیاه دانه

و…. تشکیل شده است.

حال سوال پیش می آید که از کجا بفهمیم عسل اصل می باشد؟

فروشندگان عسل را زمانی که از کندو جدا می کنند آن را تصفیه می کنند و از موم جدا می کنند. این کار باعث شفافیت عسل می گردد.  که این کار قابل قبول نیست. برای جلوگیری از رس بستن آن نیز باز عسل را حرارت می دهندو عسلی خوب است که مقداری از موم داخل عسل یافت گردد.

منبع OT
آدرس فضای مجازی @chashtichi