برنج

برنج درجه یک ایرانی هاشمی شمال را با عطر وطعم واقعی ، همچنین انواع دیگر برنج را می توانید از فروشگاه اینترنتی عمتک خریداری نمایید.